Fuziunea și divizarea societăților , Arcadia Arcadia


Lucrarea Fuziunea și divizarea societăților. Practică judiciară adnotată reprezintă prima apariție editorială ce conține o analiză a practicii judecătorești în domeniul reorganizării societăților prin fuziune și divizare. Prezentarea în integralitate a hotărârilor judecătorești selectate și comentariile aferente permit realizarea unei radiografii relevante a jurisprudenței în domeniu, pe o tematică rar abordată până în prezent, dar frecvență în practică.

Sunt evocate în acest sens aspecte legate de procedura (etapele fuziunii/divizării, adunarea generală a asociaților de aprobare a fuziunii/divizării, data producerii efectelor fuziunii), documentele fuziunii/divizării (hotărârea adunării generale a asociaților, raportul de expertiză, proiectul de fuziune), efectele fuziunii/divizării (care se manifestă pe mai multe planuri – de exemplu, asupra asociaților, administratorilor, creditorilor, aceștia având la îndemână opoziția la fuziune/divizare, precum și pe plan imobiliar), fuziunea simplificată, fuziunea transfrontaliera, divizarea asimetrica, oprindu-ne și la aspecte inedite ale acestui tip de reorganizare (de exemplu, societăți în insolvență a căror fuziune este suspendată prin ordonanța președințiala).
Noua