Filozoful crud

Filozoful crud , Cătălin Avramescu


Scrisă pe baza documentării în colecții de carte rară din Scoția, Statele Unite, Finlanda, Islanda, Olanda, Germania și Austria, lucrarea lui Cătălin Avramescu este unica istorie sistematică a canibalismului reflectată în oglinda filozofiei. Această istorie este reconstituită ca o succesiune de trei stadii. În cel dintâi, canibalul este tratat ca o creatură ivită din menajeria dreptului naturii. În cel de-al doilea, el ajunge o retortă diabolică, al cărei rost este să încurce socotelile teologilor și metafizicienilor. Cel de-al treilea este cel în care se pare că am ajuns astăzi: un stadiu în care antropofagia apare ca un produs al circumstanțelor și al educației. Dreptul natural, materialismul și relativismul sunt cele trei mari discipline animate de prezența canibalului. Fiind doar în ultimă instanță subiectul concret al unei antropologii aberante, canibalul este mai înainte de orice o creatură livrescă, un personaj ce animă scrierile filozofilor și juriștilor dintr-o perioadă sau alta a istoriei. Destinul său luminează misterul general al declinului teoriilor dreptului natural, un declin în spațiul căruia gândim noțiunile de bine și de rău.
Noua