Expunere la simbolul apostolilor

Expunere la simbolul apostolilor , Toma D'Aquino


Ediție bilingvă
Text reportat de Reginald de Piperno
Traducere, studiu introductiv și note de Wilhelm Danca
 
Toma de Aquino a comentat simbolul apostolic pentru un public în egală măsură religios și laic, oferind o sinteză simplă, didactică și exemplară a credinței creștine. Împărțirea în articuli a conținutului simbolului îi oferă lui Toma posibilitatea de a enumera, alături de sensurile explicite ale credinței, și seria ereziilor la care ele răspund implicit, fie că este vorba despre erezii ale primelor secole creștine, reținute de teologia medievală ca erori posibile ale interpretării doctrinale, fie despre polemici filosofico-teologice ale scolasticii secolului al XIII-lea. Textul poate fi citit, astfel, pe mai multe planuri, de la simpla expunere catehetică a principiilor credinței creștine pînă la ilustrarea în el a unui adevărat arbore al confruntărilor doctrinare ale tradiției.
Noua