Executarea silită. Partea generală

Executarea silită. Partea generală , Horia Tit


Executarea silită, percepută în mod tradițional că a doua fază a procesului civil, a cunoscut, în special după intrarea în vigoare a noului Cod de procedura civilă, un proces de autonomizare față de faza de judecată, prin individualizarea unor instituții proprii, de sorginte procedurală.

Lucrarea „Executarea silită. Partea generala” analizează instituțiile grupate în Titlul I. Dispoziții generale din Cartea a V-a a noului Cod de procedura civilă, respectiv noțiunile generale și principiile, titlurile executorii, participanții, declanșarea și desfășurarea executării silite, incidentele care pot apărea pe parcursul sau în legătură cu executarea silită, prescripția dreptului de a obține executarea silită și contestația la executare. Într-un al doilea volum, aflat în curs de elaborare, vor fi analizate și celelalte două titluri care alcătuiesc „partea specială” a executării silite – urmărirea silită asupra bunurilor debitorului și executarea silită directă.

De reținut că lucrarea integrează și recentele modificări aduse Codului de procedura civilă prin O.U.G. nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 85 din 4 februarie 2016 (adoptată că urmare a constatării, prin Decizia nr. 895/2015 a Curții Constituționale, a neconstituționalității art. 666 C.proc.civ.), care au vizat, în principal, procedura încuviințării executării, dar care au mai modificat și textele ce reglementează înregistrarea cererii de executare, titlurile executorii, poprirea și executarea ipotecii mobiliare.

Cartea „Executarea silită. Partea generală” este adresată în primul rând studenților de la facultățile de drept, autorul fiind și titularul disciplinei Executare silită la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, însă modalitatea detaliată de prezentare a problematicii, fundamentată pe numeroase exemple din practică judiciară recentă, va reprezenta un punct de interes pentru toți profesioniștii implicați în activitatea practică de executare silită – executori judecătorești, avocați și magistrați.
Noua