Dreptul amenajarii teritoriului, al urbanismului si al construirii , Ovidiu Podaru


Privită în integralitatea să, lucrarea Dreptul amenajării teritoriului, al urbanismului și al construirii a fost concepută în patru volume:

Vol. I – Fundațiile, aflat în lucru, preconizat a apărea pe piață în toamnă anului 2017;
Vol. ÎI – Un edificiu „la rosu”, aflat în pregătire, prevăzut a fi finalizat în toamnă anului 2018;
Vol. III – Câteva finisaje, aflat de asemenea în pregătire, care va fi publicat cel mai probabil în cursul anilor 2019-2020;
Vol. IV – Un deznodământ nefericit: desființarea construcțiilor, care, în mod surprinzător, le-a devansat pe primele trei, văzând cel dintâi lumina tiparului.
Prin elaborarea proiectului de dimensiuni vaste privind Dreptul amenajării teritoriului, al urbanis mului și al construiri i, autorul și-a stabilit un scop dificil: acela de a trasă repere ferme în această disciplină extrem de nouă a dreptului public. Dificil în primul rând din cauza absenței complete a doctrinei de specialitate, respectiv a existenței unei jurisprudențe abundente, dar lipsită de coerentă.

Din perspectivă autorului, Dreptul amenajării teritoriului, al urbanismului și al construirii trebuie construit cu grijă, că un edificiu care să reziste, peste secole, tuturor provocărilor exterioare: dar pentru această este necesar să aibă fundații trainice (contextul normativ – care include și documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, toate analizate în volumul I), o structură solidă (autorizația de construire, analizată în volumul ÎI) și un contencios (normele de procedura, analizate împreună cu alte aspecte de detaliu în volumul III) bine articulat.

Având în vedere însă că, oricum ar fi, toate au un final, inclusiv construcțiile, un volum separat (cel de față) a fost consacrat desființării acestora. Materia este abordată bipolar: mai întâi un drept material, iar apoi un drept procesual (civil) al desființării construcțiilor.

În ceea ce privește aspectele materiale, problematică desființării imobilelor reprezintă în realitate un melanj de chestiuni de contencios administrativ și procedura administrativă (problemă centrală constituind-o raporturile dintre o construcție deja edificată și normele de urbanism preexistente, în caz de coliziune între realitatea de fapt și cea juridică una dintre posibilitățile de „intrare în legalitate” fiind și demolarea edificiului ilegal construit), de drept contravențional (căci desființarea construcțiilor are, în unele cazuri, natură juridică de sancțiune contravențională complementară) și de drept civil (deoarece desființarea unei construcții poate fi consecință aplicării regulilor accesiunii imobiliare artificiale, atunci când constructorul este de rea-credința).

Din punct de vedere procedural, desființarea construcțiilor ridica două mari categorii de probleme: pe de o parte, cele legate de soluționarea (judiciară) a cererii de demolare formulate de către persoană vătămată ori autoritatea competență, deci care vizează acțiunea în justiție ce are acest scop, iar, pe de altă parte, cele privind punerea în aplicare a măsurii desființării construcțiilor, așadar, referitoare la executarea (de regulă) silită a diverselor titluri executorii în materie de demolare.
Noua

Carti pe aceeasi tema