Drept civil. Familia , Marieta Avram


Lucrarea examinează în detaliu dispozițiile noului Cod civil cuprinse în Cartea a ÎI-a „Despre familie”, materia fiind organizată după structură codului intrat în vigoare la 1 octombrie 2011 și actualizată cu toate modificările la zi intervenite în domeniu.

Sunt prezentate instituțiile clasice ale dreptului civil al familiei – căsătoria, rudenia, filiația, adopția, obligația de întreținere –, dar și instituții noi, precum logodnă și autoritatea părintească. În acest sens, este de subliniat analiză extensiva a regimurilor matrimoniale, element de noutate pe planul raporturilor patrimoniale dintre soți și de o importantă practică deosebită. De asemenea, la fiecare instituție sunt relevate judicios și normele procedurale incidente, astfel cum au fost reglementate în noul Cod de procedura civilă, în vigoare din februarie 2013.

Elaborarea acestei a 2-a ediții a fost determinată, în primul rând, de epuizarea ediției anterioare, precum și de modificarea semnificativă a legislației speciale în domeniu, mai ales Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției fiind amplu modificate și completate recent. A fost adăugat, de asemenea, un titlu nou, referitor la mediere, că modalitate de soluționare amiabila a conflictelor de familie, iar întregul manuscris a fost completat cu noi observații și comentarii pe marginea normelor legale incidente și îmbogățit cu soluții recente din practică judiciară.
Cartea se adresează în primul rând studenților, dar poate fi utilă tuturor celor preocupați de domeniul raporturilor de familie.
Noua