Dicționar școlar german-român și român-german , ***


Primele cuvinte în limba germană vin din dicționarul școlar Linghea, cu un capitol ilustrat și elemente de gramatică. 21 000 de cuvinte-titlu 3 500 de exemple, expresii și fraze 37 000 de traduceri dicționar ilustrat elemente de gramatică
Noua