Dicţionar englez - român. Dicționarul elevului deștept , Irina Panovf


Adresându-se mai ales elevilor de gimnaziu și de liceu, dicționarul cuprinde peste 20 000 de cuvinte-titlu și numeroase locuțiuni și expresii din engleza (britanică și americană) contemporană. Formatul prietenos și probitatea științifică îl recomandă drept un instrument de lucru util și eficient.
Noua