Dicționar de sinonime

Dicționar de sinonime , Luiza Seche, Irina Preda


Ediție revizuită și adaugită Cartea ia în considerare vocabularul limbii române din toate epocile, regiunile, stilurile și limbajele speciale, autoarele propunându-și să realizeze, pe cât posibil, un inventar exhaustiv al relațiilor sinonimice existente. Cele 35.000 de cuvinte luate în calcul sunt repartizate pe două niveluri fundamentale. Un prim nivel, de bază, cuprinde toți termenii literari, care intră în relații sinonimice, și unde apare inregistrată întreaga serie sinonimică identificată în limba română. Cel de-al doilea nivel, al trimiterilor, însumează termenii neliterari, livresti, rari, cu valoare stilistică explicită, argotici. Cuvintele aparținând ambelor niveluri amintite sunt înregistrate într-un corpus unic, în ordine alfabetică strictă, dar diferențiată prin mijloace grafice.
Noua