Dicționar de neologisme

Dicționar de neologisme , Marin Bucă


Dicționarul de neologisme al prof. univ. dr. Marin Bucă  reprezintă pentru un cerc larg de cititori (elevi, studenți, cadre didactice, ziariști etc.) un instrument util de cunoaștere a unui segment important al lexicului limbii române. Dicționarul cuprinde peste 18.000 de cuvinte-titlu. Explicațiile riguroase, dense și clare, indicațiile gramaticale, stilistice, ortoepice și ortografice, sinonimele și, mai ales, etimologiile tuturor termenilor oferă un tablou complet al fiecarui cuvânt-adresă, prezentându-i cu maximă exactitate particularitățile de întrebuințare în limba română contemporană.
Noua