Descartes nu a spus

Descartes nu a spus , Denis Kambouchner


În gândirea contemporană, detractorii de tot felul par a întregi un consens în exigența renunțării la moștenirea carteziană. Renăscută din conștiința bunului simț, conștiința rațională care părea un bun câștigat și o referință statornică, riscă din plin rolul unei referințe negative. Textura simbolic-narativă a vieții suportă greu suveranitatea solară a unui concept și reversul ei metodic, deductivismul. Cogito a murit, filosofia republicii se răstălmăcește în republica filosofiei, iar Descartes nu este decât un platonic rătăcit în modernitate. Iată ceea ce autorul cărții de față dorește să preîntâmpine, redescoperindu-l cu nesaț pe gânditorul care nici măcar nu ceruse un punct de sprijin arhimedic, ci doar căutase unul de plecare într-o procesiune teoretică.
Noua