Contracte profesionale speciale în reglementarea noului Cod civil

Contracte profesionale speciale în reglementarea noului Cod civil , Andreea-Teodora Stănescu


Lucrarea  Contracte profesionale speciale in reglementarea noului Cod civil este destinata, cu precadere, studentilor facultatilor de drept. Autoarea, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, si-a concentrat cercetarea in jurul contractelor profesionale, obiect de studiu al disciplinei  Drept comercial. Obligatiile. 

Primul capitol al cartii  Contracte profesionale speciale in reglementarea noului Cod civil are ca punct de plecare  teoria generala a obligatiilor. Scopul sau principal este identificarea celor mai importante particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi. In acest context sunt definite conceptele de „obligatie”, „intreprindere”, respectiv „obligatie nascuta in exploatarea unei intreprinderi”.

Cel de-al doilea capitol porneste de la traditia clasificarii contractelor in contracte civile si comerciale. Dintre aceste doua categorii a fost retinuta cea a contractelor considerate civile, in vederea evidentierii unor particularitati generate de incheierea lor de catre profesionisti (incheierea in cursul exercitarii activitatii unei intreprinderi). 

Celelalte capitole au ca scop sa creioneze  regimul juridic al anumitor contracte speciale reglementate de Codul civil. Astfel, au fost operate doua delimitari majore ale obiectului de cercetare. O prima delimitare a fost trasata de caracterul „profesional” al contractelor. Au fost selectate contracte care, urmare a unor prevederi exprese ale Codului civil sau urmare a realitatilor practice, sunt incheiate numai sau cu precadere de profesionisti. Acestea corespund, in mare masura, cu contractele comerciale, asa cum erau denumite sub imperiul Codului comercial. O a doua delimitare a fost trasata pe considerente de ordin academic. Astfel, au fost excluse contracte care, desi indeplinesc criteriul caracterului profesional, nu constituie obiect de studiu al disciplinei  Drept comercial. Obligatiile, ci al altor discipline. Exemplificativ, nu a fost analizat regimul juridic al contractului de transport, al contractului de expeditie sau al contractului de asigurare.

Referitor la capitolul intitulat  Teoria generala a obligatiilor. Particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi, lucrarea include, in principal, o analiza a dispozitiilor relevante ale Codului civil, dar nu se limiteaza la acestea. Astfel, cercetarea a fost structurata pe mai multi piloni, in vederea observarii particularitatilor reglementate de Codul civil, dar si de O.G. nr. 13/2011, Legea nr. 72/2013, Legea nr. 193/2000 sau Codul de procedura civila. Codul civil cuprinde dispozitii legale particulare cu privire la incheierea, efectele, executarea contractelor. O.G. nr. 13/2011 si Legea nr. 72/2013 reglementeaza particularitati in materie de dobanda legala si conventionala, iar Legea nr. 72/2013 si Legea nr. 193/2000 reglementeaza in materie de clauze abuzive. Codul de procedura civila cuprinde norme in materie de probe. 

Referitor la capitolul  Contracte traditional civile incheiate in exploatarea unei intreprinderi. Particularitati reglementate prin Codul civil, in cadrul demersului stiintific au fost subliniate aspecte derogatorii in privinta contractelor de vanzare, schimb, locatiune, antrepriza, societate, mandat, depozit, imprumut, renta viagera, intretinere, joc si pariu, respectiv de tranzactie. Particularitatile subliniate sunt generate de incheierea contractelor mentionate in exercitiul activitatii unei intreprinderi. 

Referitor la contractele speciale, lucrarea  Contracte profesionale speciale in reglementarea noului Cod civil cuprinde o analiza a regimului juridic al urmatoarelor contracte: contractul de furnizare, contractul de report, contractul de comision, contractul de consignatie, contractul de agentie, contractul de intermediere, contractul de cont curent, contractul de cont curent bancar, contractul de depozit bancar, contractul de facilitate de credit si contractul de inchiriere a casetelor de valori. Cu privire la acestea au fost analizate, in principal: mecanismul calificarii unui acord de vointe drept un anumit contract, mecanismul incheierii contractului, efectele acestuia si incetarea. 

Cartea  Contracte profesionale speciale in reglementarea noului Cod civil reprezinta rezultatul incercarii de a raspunde problemelor teoretice si practice frecvent invocate in aceasta materie, precum si punctul de plecare al unei cercetari viitoare mai ample in domeniul contractelor incheiate in exercitiul activitatii unei intreprinderi. Cuprins extins: Capitolul I. Teoria generală a obligaţiilor. Particularităţi ale obligaţiilor născute în exploatarea unei întreprinderi
§ 1. Conceptul de „obligaţie născută în exerciţiul activităţii unei întreprinderi”
1.1. Precizări preliminare
1.2. Semnifi caţia termenului „obligaţie”
1.3. Semnifi caţia sintagmei „exploatarea unei întreprinderi”
1.4. Semnifi caţia noţiunii de „obligaţie născută în exploatarea unei întreprinderi”
1.5. Importanţa stabilirii caracterului de obligaţie născută în exploatarea unei întreprinderi
§ 2. Particularităţi ale obligaţiilor născute în exploatarea unei întreprinderi reglementate de Codul civil
2.1. Particularităţi ale obligaţiilor născute în exploatarea unei întreprinderi în materia încheierii contractelor
2.2. Particularităţi ale obligaţiilor născute în exploatarea unei întreprinderi în materia efectelor contractelor
2.3. Particularităţi ale obligaţiilor născute în exploatarea unei întreprinderi în materia solidarităţii pasive
2.4. Particularităţi ale obligaţiilor născute în exploatarea unei întreprinderi în materia executării obligaţiilor
§ 3. Particularităţi ale obligaţiilor născute în exploatarea unei întreprinderi reglementate de O.G. nr. 13/2011 şi Legea nr. 72/2013. Regimul juridic al dobânzii legale şi al dobânzii convenţionale
3.1. Precizări preliminare
3.2. Particularităţi cu privire la dobânda legală penalizatoare
3.2.1. Obligaţiile care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ
3.2.2. Obligaţiile dintre profesionişti
3.2.3. Obligaţiile născute din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în afara celor dintre profesionişti
3.3. Particularităţi cu privire la dobânda convenţională penalizatoare
3.3.1. Obligaţii care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ
3.3.2. Obligaţii care decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ
3.4. Particularităţi cu privire la dobânda legală remuneratorie
3.4.1. Obligaţii care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ
3.4.2. Obligaţii care decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ
3.5. Particularităţi cu privire la dobânda remuneratorie convenţională
3.5.1. Obligaţii care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ
3.5.2. Obligaţii care decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ
§ 4. Particularităţi ale obligaţiilor născute în exploatarea unei întreprinderi reglementate de Legea nr. 193/2000 şi Legea nr. 72/2013. Regimul juridic al clauzelor abuzive
4.1. Interdicţia de a insera clauze abuzive, reglementată de Legea nr. 193/2000
4.1.1. Domeniul de aplicare al Legii nr. 193/2000
4.1.2. Conceptul de „clauză abuzivă” în reglementarea Legii nr. 193/2000
4.1.3. Sancţiunile incidente în cazul includerii de clauze abuzive în reglementarea Legii nr. 193/2000
4.1.4. Aspecte procedurale cu privire la aplicarea sancţiunilor care decurg din inserarea de clauze abuzive în contracte, în reglementarea Legii nr. 193/2000
4.2. Interdicţia de a insera clauze abuzive reglementată de Legea nr. 72/2013
4.2.1. Domeniul de aplicare al Legii nr. 72/2013 35 4.2.2. Conceptul de „clauză abuzivă” în reglementarea Legii nr. 72/2013
4.2.3. Sancţiunile incidente în cazul includerii de clauze abuzive în reglementarea Legii nr. 72/2013
4.2.4. Aspecte procedurale cu privire la aplicarea sancţiunilor care decurg din inserarea de clauze abuzive în contracte, în reglementarea Legii nr. 72/2013
§ 5. Particularităţi ale obligaţiilor născute în exploatarea unei întreprinderi reglementate de Codul de procedură civilă
Capitolul al II-lea. Contracte tradiţional civile încheiate în exploatarea unei întreprinderi. Particularităţi reglementate prin Codul civil
§ 1. Precizări preliminare
§ 2. Contractul de vânzare
§ 3. Contractul de schimb
§ 4. Contractul de locaţiune
§ 5. Contractul de antrepriză
§ 6. Contractul de societate
§ 7. Contractul de mandat
§ 8. Contractul de depozit
§ 9. Contractul de împrumut
§ 10. Contractul de rentă viageră
§ 11. Contractul de întreţinere
§ 12. Contractul de joc şi de pariu
§ 13. Contractul de tranzacţie
Capitolul al III-lea. Contractul de furnizare în reglementarea Codului civil
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de furnizare
§ 3. Calificarea unui contract drept contract de furnizare
3.1. Definiţia contractului de furnizare
3.2. Obiectul contractului de furnizare
§ 4. Părţile contractului de furnizare
§ 5. Încheierea contractului de furnizare
5.1. Condiţiile de validitate în materia contractului de furnizare
5.2. Condiţiile referitoare la proba contractului de furnizare
5.3. Condiţiile referitoare la opozabilitatea faţă de terţi
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de furnizare
§ 7. Efectele contractului de furnizare
§ 8. Răspunderea fundamentată pe nerespectarea contractului de furnizare
§ 9. Încetarea contractului de furnizare
§ 10. Subcontractarea furnizării (subfurnizarea)
10.1. Definiţia subfurnizării
10.2. Temeiul juridic al subfurnizării
Capitolul al IV-lea. Contractul de report în reglementarea Codului civil
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de report
§ 3. Calificarea unui contract drept contract de report
3.1. Definiţia contractului de report
3.2. Obiectul contractului de report
§ 4. Părţile contractului de report
§ 5. Încheierea contractului de report
5.1. Condiţiile de validitate în materia contractului de report
5.2. Condiţiile referitoare la proba contractului de report
5.3. Condiţiile referitoare la opozabilitatea faţă de terţi a contractului de report
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de report
§ 7. Efectele contractului de report
§ 8. Răspunderea fundamentată pe nerespectarea contractului de report
§ 9. Încetarea contractului de report
Capitolul al V-lea. Contractul de comision în reglementarea Codului civil
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de comision
§ 3. Calificarea unui contract drept contract de comision
3.1. Definiţia contractului de comision
3.2. Obiectul contractului de comision
§ 4. Părţile contractului de comision
§ 5. Încheierea contractului de comision
5.1. Condiţiile de validitate în materia contractului de comision
5.2. Condiţiile referitoare la proba contractului de comision
5.3. Condiţiile referitoare la opozabilitatea faţă de terţi a contractului de comision
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de comision
§ 7. Efectele contractului de comision
§ 8. Răspunderea fundamentată pe nerespectarea contractului de comision
§ 9. Încetarea contractului de comision
Capitolul al VI-lea. Contractul de consignaţie în reglementarea Codului civil
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de consignaţie
§ 3. Calificarea unui contract drept contract de consignaţie
3.1. Definiţia contractului de consignaţie
3.2. Obiectul contractului de consignaţie
§ 4. Părţile contractului de consignaţie
§ 5. Încheierea contractului de consignaţie
5.1. Condiţiile de validitate în materia contractului de consignaţie
5.2. Condiţiile referitoare la proba contractului de consignaţie
5.3. Condiţiile referitoare la opozabilitatea faţă de terţi a contractului de consignaţie
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de consignaţie
§ 7. Efectele contractului de consignaţie
§ 8. Răspunderea fundamentată pe nerespectarea contractului de consignaţie
§ 9. Încetarea contractului de consignaţie
Capitolul al VII-lea. Contractul de agenţie în reglementarea Codului civil
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de agenţie
§ 3. Calificarea unui contract drept contract de agenţie
3.1. Definiţia contractului de agenţie
3.2. Obiectul contractului de agenţie
§ 4. Părţile contractului de agenţie
§ 5. Încheierea contractului de agenţie
5.1. Condiţiile de validitate în materia contractului de agenţie
5.2. Condiţiile referitoare la proba contractului de agenţie
5.3. Condiţiile referitoare la opozabilitatea faţă de terţi a contractului de agenţie
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de agenţie
§ 7. Efectele contractului de agenţie
§ 8. Răspunderea fundamentată pe nerespectarea contractului de agenţie
§ 9. Încetarea contractului de agenţie
Capitolul al VIII-lea. Contractul de intermediere în reglementarea Codului civil
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de intermediere
§ 3. Calificarea unui contract drept contract de intermediere
3.1. Definiţia contractului de intermediere
3.2. Obiectul contractului de intermediere
§ 4. Părţile contractului de intermediere
§ 5. Încheierea contractului de intermediere
5.1. Condiţiile de validitate în materia contractului de intermediere
5.2. Condiţiile referitoare la proba contractului de intermediere
5.3. Condiţiile referitoare la opozabilitatea faţă de terţi a contractului de intermediere
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de intermediere
§ 7. Efectele contractului de intermediere
§ 8. Răspunderea fundamentată pe nerespectarea contractului de intermediere
§ 9. Încetarea contractului de intermediere
Capitolul al IX-lea. Contractul de cont curent în reglementarea Codului Civil
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de cont curent
§ 3. Calificarea unui contract drept contract de cont curent
3.1. Definiţia contractului de cont curent
3.2. Obiectul contractului de cont curent
§ 4. Părţile contractului de cont curent
§ 5. Încheierea contractului de cont curent
5.1. Condiţiile de validitate în materia contractului de cont curent
5.2. Condiţiile referitoare la proba contractului de cont curent
5.3. Condiţiile referitoare la opozabilitatea faţă de terţi a contractului de cont curent
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de cont curent
§ 7. Efectele contractului de cont curent
§ 8. Răspunderea fundamentată pe nerespectarea contractului de cont curent
§ 9. Încetarea contractului de cont curent
Capitolul al X-lea. Contractul de cont curent bancar în reglementarea Codului civil
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de cont curent bancar
§ 3. Calificarea unui contract drept contract de cont curent bancar
3.1. Definiţia contractului de cont curent bancar
3.2. Obiectul contractului de cont curent bancar
§ 4. Părţile contractului de cont curent bancar
§ 5. Încheierea contractului de cont curent bancar
5.1. Condiţiile de validitate în materia contractului de cont curent bancar
5.2. Condiţiile referitoare la proba contractului de cont curent bancar
5.3. Condiţiile referitoare la opozabilitatea faţă de terţi a contractului de cont curent bancar
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de cont curent bancar
§ 7. Efectele contractului de cont curent bancar
§ 8. Răspunderea fundamentată pe nerespectarea contractului de cont curent bancar
§ 9. Încetarea contractului de cont curent bancar
Capitolul al XI-lea. Contractul de depozit bancar în reglementarea Codului civil
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Depozitul bancar de fonduri în reglementarea Codului civil
§ 3. Depozitul bancar de titluri în reglementarea Codului civil
Capitolul al XII-lea. Contractul de facilitate de credit în reglementarea Codului civil
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de facilitate de credit
§ 3. Calificarea unui contract drept contract de facilitate de credit
3.1. Definiţia contractului de facilitate de credit
3.2. Obiectul contractului de facilitate de credit
§ 4. Părţile contractului de facilitate de credit
§ 5. Încheierea contractului de facilitate de credit
5.1. Condiţiile de validitate în materia contractului de facilitate de credit
5.2. Condiţiile referitoare la proba contractului de facilitate de credit
5.3. Condiţiile referitoare la opozabilitatea faţă de terţi a contractului de facilitate de credit
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de facilitate de credit
§ 7. Efectele contractului de facilitate de credit
§ 8. Răspunderea fundamentată pe nerespectarea contractului de facilitate de credit
§ 9. Încetarea contractului de facilitate de credit
Capitolul al XIII-lea. Contractul de închiriere a casetelor de valori în reglementarea Codului civil
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de închiriere a casetelor de valori
§ 3. Califi carea unui contract drept contract de închiriere a casetelor de valori
3.1. Definiţia contractului de închiriere a casetelor de valori
3.2. Obiectul contractului de închiriere a casetelor de valori
§ 4. Părţile contractului de închiriere a casetelor de valori
§ 5. Încheierea contractului de închiriere a casetelor de valori
5.1. Condiţiile de validitate în materia contractului de închiriere a casetelor de valori
5.2. Condiţiile referitoare la proba contractului de închiriere a casetelor de valori
5.3. Condiţiile referitoare la opozabilitatea faţă de terţi a contractului de închiriere a casetelor de valori
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de închiriere a casetelor de valori
§ 7. Efectele contractului de închiriere a casetelor de valori
§ 8. Răspunderea fundamentată pe nerespectarea contractului de închiriere a casetelor de valori
§ 9. Încetarea contractului de închiriere a casetelor de valori
Concluzii
Bibliografie
Noua

Carti pe aceeasi tema