Cele Zece Porunci In Secolul Al XXI-Lea

Cele Zece Porunci In Secolul Al XXI-Lea , Fernando Savater


„Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc”, avertiza André Malraux pe un ton profetic... Dar ce înseamnă să fii religios, din perspectivă creştină? Mulţi creştini ar răspunde că viaţa religioasă depinde în mod nemijlocit de respectarea celor zece porunci moştenite de la Moise. Dar, la rândul ei, viaţa religioasă depinde şi de schimbarea radicală a vieţii şi mentalităţii în secolul în care trăim.Fernando Savater, important filozof contemporan, propune o relectură neortodoxă a celor zece porunci, din perspectiva modului în care sunt privite în secolul al XXI-lea. Aceasta se opreşte asupra fiecărei porunci în parte, dintr-o perspectivă dialogică şi pe alocuri polemică, păstrându-se mereu însă tonul interogativ al filozofiei. Şi aceasta întrucât fiecare „studiu de caz” este precedat de o „luare la întrebări” sau la rost a divinităţii, denumită când Dumnezeu, când Yahve, interogarea desfăşurându-se pe mai multe registre ale discursul filozofic, care pornesc de la dialog – deşi autorul pare să nu mai aştepte vreun răspuns – luând pe urmă forma meditaţiei sau chiar cea juridică a acuzaţiei, până la cea „frivolă” a unei sporovăieli despre sex. Cele zece porunci în secolul al XXI-lea reprezintă o abordare actuală a unei tradiţii biblice, după cum autorul lămureşte în subtitlu: Tradiţional şi actual în moştenirea rămasă de la Moise.
Noua