Cartea de apă. Cu Borges, privind râul , Adrian Lesenciuc


„Cartea de apă” s-a născut ca dialog imaginat între autorul său, Adrian Lesenciuc, şi Jorge Luis Borges, după lecturile multiple din opera sa. Citind o pagină din propria operă cum citesc oamenii din anul două mii, Borges ar fi descoperit în el literatura anului două mii. Plecînd de la această provocare lansată de maestrul argentinian, Adrian Lesenciuc îşi asumă şi dialogul, şi tema fundamentală a literaturii borgesiene, timpul. Cartea de apă e, aşadar, un experiment literar, un răspuns peste ani şi meridiane la Cartea de nisip şi un omagiu adus, în acest chip, scriitorului Jorge Luis Borges.
Noua