Călătorie spre centrele pământului , Horia Vintilă


Călătoria pe care o încep implică în mod evident o deplasare în spaţiu, dar nu către centrul geodezic al pământ ului, ci către centrele spirituale. Este vorba deci de o aventură, întrun fel asemănătoare cu cea descrisă de Jules Verne, al  cărei erou, profesorul Lidenbrock, reuşeşte să ajungă la centrul incandescent al planetei noastre, prin neverosimile şi  palpitante peripeţii, dar, într-un sens mai larg, mai puţin literar, mai variat şi mai filozofic în acelaşi timp, dacă este  adevărat că filisofia continuă să însemne încă în zilele noastre, tot ceea ce este uman. Utilizând mijloace de transport  mai rapide decât cele de atunci, pe care însă geniul polifonic al romancierului francez care a anticipat existenţa atâtor  lucruri bune şi rele în povestirile sale ştiinţificofantastice le-a intuit şi le-a descris chiar, voi încerca să ating la rândul  meu câteva centre, pe care le consider creatoare de energii şi explicative în acelaşi timp; centre umane, persoanele ale  căror opere – ştiinţifice, literare, filozofice sau artistice – au oferit un drum nou sau o nouă posibilitate de exegeză pe  care Malraux o numea condiţia şi Teilhard fenomenul uman. Vintilă Horia
Noua

Carti pe aceeasi tema