Arta și percepția vizuală: o psihologie a văzului creator

Arta și percepția vizuală: o psihologie a văzului creator , Rudolf Arnheim


Una dintre lucrarile clasice ale domeniului, cartea lui Rudolf Arnheim a inaugurat aplicarea sistematica a principiilor gestaltiste la studiul operelor de arta, continuind si dezvoltind aplicatiile sporadice ale lui Kohler, Koffka sau Ehrenfels si largind
Noua