Legea contenciosului administrativ și 5 legi uzuale. Actualizat 6 ianuarie 2016


  • Vandur de cartipedia.ro
  • Autor
  • Editură Hamangiu ( 2016 )
  • Nr. Pagini 72
  • Categorie Drept si Legislatie
 Legea contenciosului administrativ și 5 legi uzuale cuprinde Legea nr. 554/2004, precum și alte 5 acte normative conexe, și anume: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și Ordonanța Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, textele acestora fiind actualizate până la data de 6 ianuarie 2016. 
Noua